Mange kjente reisemål i regionen.Markane kan vere base for rundreise i regionen. Det er mange kjende reisemål som kan nåast med bil/ferje og ekspressbåt på få timar. Markane samarbeider også med Indrehus,( Margunn og Rune tlf. 57795507). Vi meiner det vil vere eit godt alternativ å kombinere desse to butilboda.
½ time Grotlesanden, Berle og Gotraneset
1 time Indrehus, Florø, Måløy, Svelgen, Vingen
2 timar Førde, Eid, Stadt
3 timar Geiranger, Briksdalen, Runde, Strynefjellet, Ålesund
4 timar Bergen, Sogndal, Balestrand, Lærdal, Skjåk og Lom
Vi samarbeider med Margun og Rune Indrehus, 6723 Svelgen.
Dei kan gje eit variert tilbod på Jakt og Fiske.
Sjå eigne INTERNETTSIDER.