BiletegalleriPress på bilete.

Feriehuset
Stove og Kjøken
i feriehuset
Soverom i feriehuset
Soverom i feriehuset
Vederly og utsikt frå terasse
Stove og Kjøken
i Vederly
Soverom og hallen
i Vederly
Utflukt : Flona og
Gravrøys i Botnane.
Utflukt : Fanneskarvarden
og Isbre.
Oversikt frå Vederskytten
og Frøykyrkja i toreværslys
Restaurant Knutholmen
med mariner og
Kveldssol over Frøysjøen
Badelivet i Kalvåg
Drikkevatn i vass-sele
og Saueslepp på garden Markane
Bestefar med barnebarna
Dagens fangst v/ feriehuset
.